neděle 18. prosince 2016

Adventní duchovní obnova je za námi

Už je to více jak týden, kdy skončila duchovní obnova pro maminky. A jaká vlastně byla?
Klášter kapucínů v Olomouci, kde se celá akce odehrávala, včetně hlídání dětí, opět ožil – pobíhajícími, smějícími se a občas i plačícími dětmi a celkem 36 maminkami, které naslouchaly slovům přednášejících, rozpovídávaly se ve sdílecích skupinkách a svěřovaly své štěstí i strasti Bohu v kapli kláštera.

Manželé Irena a Petr Smékalovi se letos ujaly vedení přednášek a jako velmi zkušení lektoři nám předali zajímavé poznatky a podněty doplněné mnoha příklady z nejen svého života na řadu témat, které společně zaštiťovalo motto akce „Ženy v sobě ukrývají obrovský potenciál. Pojďme ho společně objevit a rozvinout.“

Témata jsme pak mohly více prodebatovat v menších skupinkách.

Již tradičně nás při mších svatých provázel premonstrát otec Gorazd a ve středu dorazilo osm! kněží, aby nám posloužili službou svátosti smíření.

Všem, co byli na duchovní obnově, moc děkujeme za vytvoření příjemné atmosféry a těšíme se třeba příště i s těmi, na které se tentokrát kvůli plné kapacitě obnovy, nedostalo. Díky i všem za jakoukoliv pomoc při akci!


Za fotky moc děkujeme Áje Holubcové a Martě Soldánové.


středa 30. listopadu 2016

Slunečnice v prosinci


Adventní slunečnice

Poslední úterý před 1.adventní nedělí za námi do Slunečnice zavítala opět duhová panenka, která si s dětmi povídala o adventu. Děti se naučily písničku o Srdíčku a do rytmu ťukaly dřívky, což je velmi bavilo. Po té si duhová panenka s dětmi povídala o dvou srdíčkách - jedno bylo uklizené, čisté a to druhé neuklizené a špinavé. Na konec děti vybídla, aby se snažili mít své srdíčko pro Ježíška uklizené.

Děti dostaly ve Slunečnici také takový malý dárek, který jim udělal velikou radost. Nakoupily se nové dětské židličky a stolečky, které děti hned vyzkoušely :-)

Přejeme vám ze celou slunečnici požehnanou dobu adventní
středa 9. listopadu 2016

Adventní duchovní obnova pro maminky na rodičovské dovolené

Milé maminky, mnohé z vás se již ptaly, zda opět připravujeme duchovní obnovu na advent. Přípravy na obnovu jsou již v plném proudu a světlo světa spatřil i plakát, který je součástí článku :-)
Jak se již stalo tradicí, tak bude obnova probíhat v příjemných prostorách kláštera bratří Kapucínů v Hrnčířské ulici. Po dobu obnovy je zajištěno hlídání dětí starších 1 roku, mladší mohou mít maminky s sebou na programu.

Letošní obnovou nás budou provázet manželé Irena a Petr Smékalovi, kteří pracují již více než 10 let s manželskými páry i jednotlivci. V oblasti mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-ženské komunikaci, slaďování vzájemných představ a očekávání, snaží se o celkové porozumění mezi mužem a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní. Zároveň vedou kurzy osobnostního rozvoje, které jsou zaměřeny na objevení a aktivizaci individuálního potenciálu, rozkvět osobnosti a nalezení životní rovnováhy.

Z výše uvedeného vyplývá i zaměření letošní duchovní obnovy, jejíž motto je: "Ženy v sobě ukrývají obrovský potenciál. Pojďme ho společně objevit a rozvinout.".


Témata den po dni:
I.      Jak nám naše představy a představy druhých brání prožívat přítomný okamžik
II.     Jak uzdravit sebeúctu a získat sebedůvěru
III.    Jak komunikovat s druhými (říkat ne, když myslím ne)
IV.    Chvály a prosby v obrazech

Kromě přednášek se můžete těšit i na sdílení ve skupinkách, duchovní program (mše, adorace, možnost svátosti smíření) i na společné chvíle strávené u kafe a něčeho dobrého k zakousnutí. 

Na všechny se moc těšíme

Jitka, Zuzka, Terka, Lenka 

čtvrtek 27. října 2016

Přednáška o modlitbě v manželství


Poslední říjnovou Slunečnici jsme prožili v duchu modlitby. Manželé Kulišťákovi, kteří žijí v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech přijali naše pozvání, aby se s námi sdíleli o modlitbě v manželství. Povídání probíhalo již tradičně v příjemných prostorách kavárny Amadeus. Manželé Kulišťákovi k nám byli opravdu velice otevření a sdíleli s námi své zkušenosti z manželské i osobní modlitby, které byly velmi obohacující. O modlitbě se ovšem jen nemluvilo. Přednášku jsme zakončili společnou modlitbou a biblickým tancem. Slunečnice v listopadu


středa 28. září 2016

Co nás čeká v říjnu

 
Na konec října jsme si pro váš připravili přednášku na téma MODLITBA V MANŽELSTVÍ. Hlídání dětí bude zajištěné, ale kapacita dětí bude omezená, takže se přihlašujte na našem e-mailu.


pátek 16. září 2016

Výlet do Sluňákova

První setkání ve Slunečnici po prázdninách probíhalo trochu netradičně - vyrazili jsme na výlet do Sluňákova. Původní program, který nás měl seznámit se světem Ferdy Mravence se nemohl uskutečnit, protože byly vyschlé tůňky. S dětmi nás tedy čekalo Brhlíkovo dobrodružství :-)

Děti se hned na začátku seznámili s ptáčkem Brhlíkem a dozvěděli se kde bydlí. Poté jsme se společně vydali na cestu s Brhlíkem, abychom po cestě potkávali jeho kamarády. Seznámili jsme se se Strakapoudem, který nás naučil ťukat do dřeva, s ještěrkou, které jsme pomáhali chytat mouchy, s mravencem, kterému jsme pomáhali stěhovat vajíčka do nového mraveniště a ještě další kamarády.

Instruktor Libor, který nás celým programem provázel dokázal děti zaujmout, a to i ty mladší, které ještě neměli ani 2 roky, což je patrné na fotkách :-)

Na konci nesměl chybět společný piknik, po kterém jsme se vrátili zpátky domů. Nezbývá než dodat, že výlet se velmi podařil a příští rok si ho snad zopakujeme :-)

pátek 2. září 2016

Novinky od září

Milé maminky a příznivci Rodinného centra Slunečnice,
s příchodem nového školního roku dochází i ve Slunečnici k několika změnám.


  •  Farní dům, ve kterém se setkáváme prochází rekonstrukcí. Z toho důvodu zahájíme společná setkávání na výletě ve Sluňákově, a to 13.září. Od následujícího úterý se již budeme setkávat opět ve farním domě.
  • mnozí z vás jistě postřehli, že v červnu jsme se rozloučili s Májou, která se již vrátila do práce a nemůže dále vést programy ve Slunečnici. Bylo tedy potřeba tým doplnit, aby jsme pro vás mohli i nadále připravovat program, výlety, akce apod. Nový tým tedy tvoří Terka, Leňa a nově Zuzka a Jíťa.

  • poslední novinkou pak je pravidelné povídání s Duhovou vílou, které bude probíhat jedno úterý za měsíc, Duhová panenka si bude s dětmi povídat o vybraných příbězích z Bible (Stvoření světa, Noemova archa,..) Krátké povídání bude vždy doplněno nějakou hrou, výtvarnou aktivitou, divadlem aj.

Program na září

Prázdniny už jsou za námi a s novým školním rokem se na vás opět těšíme ve Slunečnici. V rámci programu na měsíc září nás čeká i výlet do Sluňákova, kde proběhne ekologický program pro děti od 2 let. Každopádně jsou zvány i maminky s mladšími dětmi, které se během programu mohou projít po areálu Domu litovelského pomoraví a následně si  s dětmi užít společný piknik.
Pokud se chcete blíže seznámit s Centrem ekologických aktivit můžete mrknout na jejich stránky http://www.slunakov.cz/.


pátek 24. června 2016

Rozlučka

Milé čtenářky (a čtenáři :-) ),

ráda bych vás všechny pozvala na úterní Slunečnici - tentokrát budeme v parčíku u katedrály.
Bude to poslední setkání v tomto roce a pro mě osobně poslední setkání vůbec. Ráda bych se tu s vámi všemi rozloučila a poděkovala vám za nádherný čas, který jsme mohli společně strávit a za kus cesty, který jsme společně ušli. Slunečnice pro mě byla obrovský povzbuzením a hnacím motorem.

Tak pokud budete mít čas, zastavte se 28.6. dopoledne u katedrály.


Pokusím se něco upéct, i když to pravděpodobně nebude vypadat takto :-)

Na všechny se moc těším!

mája

čtvrtek 23. června 2016

Výlet na Severku

Konečně se dostávám k tomu, publikovat tu několik fotek z našeho výletu na Severku. Patří za ně velký dík Áje Holubcové - byla to velká pomoc a fotky jsou moc hezké!
Cesta vlakem byla dobrodružná - člověk by nevěřil, kolik kočárů se vejde do přepravního prostoru jednoho vagonu! Pro děti byl připravený program, opékali jsme špekáčky, dali si kafe, ráchali se (někteří) v potoce.
Pěkné to bylo, podívejte se sami:

Kočárů bylo opravdu hodně :-)

úterý 7. června 2016

Kurz "Klíč ke zdravým vztahům..." je za námi

...a pohádky byl konec.
A teď hurá do života a praxe.

Před tím ale ještě kafíčko, poslední přednáška našeho lektora Pavla Mečkovského, diskuze a rozloučení v úžasně vstřícné kavárně Amadeus. Těšíme se na další spolupráci.

Kurz byl úžasně přínosný a i když jsem jej absolvovala před rokem, pořád bylo co objevovat a uvědomovat si. Věřím, že se nám podaří zorganizovat setkání na podzim, abychom probrali, jak se nám dařilo naložit s tím, co jsme se o sobě naučili.


středa 1. června 2016

Co se dělo?

Tento týden jsme si s dětmi hráli pohádku "Boudo, budko".
Dětem se nejvíc líbilo schovat se v domečku, jak jinak :-).

Nejlepší kamarádky!

Mimo to jsme ale díky Monice a Klárce Hlouškovým mohli zažít také narozeninovou oslavu a ochutnat takovýto nádherný a neméně chutný dort! Tak ještě jednou všechno nejlepší, Kláry! A Moni, klobouk dolů, byl to estetický i kulinářský zážitek! :-D

I takové věci můžete ve Slunečnici zažít...Výtečný jahodový dort už z letošních jahod!Jako o první se děti postarali o gumové medvídky


Příští týden u našich dveří prosíme nezvoňte, radši se s námi vydejte na výlet na Severku v Hrubé Vodě - Smilově. Užijeme si taky trochu přírody a taky cesty vlakem!


pátek 20. května 2016

Klíč ke zdravým vztahům

Moc zajímavý kurz se nám podařilo pro vás připravit. I když jsem jej už před rokem absolvovala, pořád člověk nachází zajímavé věci.
Tentokrát máme přednášky v intimní atmosféře kavárny Amadeus, kde se cítíme opravdu útulně. Tématy nás provází výborný lektor Pavel Mečkovský, děti mají skvělé hlídací tety a čerstvá káva na baru. Co víc si přáááát :-D.
Úvodní setkání za námi, další tři setkání před námi.

Zde krátká foto-dokumentace :-):


pondělí 16. května 2016

Den pro rodiny

Minulý týden jsme prožili setkání Slunečnice trochu netradičně, tentokrát ve stínu katedrály. Stanoviště a hry venku, piknik, deky, buchty a slunce. Co víc si přát? Snad jen zdraví, abychom se příště taky mohli zúčasnit :-).

Tady krátké foto ohlédnutí - moc díky Jitce Bartošové!

Parčík u katedrály krásně ožil


Přírodní oblékání od Jany z lesa
Hodování a vyrábění


Zanedlouho se můžete těšit i na fotky z pondělního kurzu, který jsme dnes zahájili. Myslím, že se moc vydařil!

Krásný jarní týden všem!