pátek 3. prosince 2021

 Duchovní obnova 

- odkazy pro ty, kdo nemohou přijít osobně

Přednáška v 9.00

https://www.youtube.com/watch?v=X5POajASJ-k

Mše svatá v 11.00

https://www.youtube.com/watch?v=2C8rBBp_x74


Otázky k zamyšlení

Maria spěchá s Kristem pod srdcem. Nakolik je můj spěch rozdílný? A když je času málo, dělám to podstatné a co je třeba? Není to i mou vinou, že druzí nestíhají? Maria spěchá, ale spěchá s Kristem v srdci. Nespěchám se srdcem prázdným nebo naštvaným?

Jaká jsou moje první slova, když přijdu domů případně do práce? Co dělám pro to, aby se mí blízcí těšili domů?

Vedeme spoustu rozhovorů, čeho se týkají? A v jakém duchu? Mluvím o dobrých věcech, o potřebných věcech, o pravdivých věcech?

Hovoříme spolu doma v rodinách o tom, co je dobré? Dokážeme si poděkovat a pochválit? Mluvíme také o Bohu a Božích věcech? Co slyší a čeho jsou svědky naše děti?

Vracíme se domů rádi? A děláme dost pro to, aby se naši blízcí vraceli domů rádi a těšili se? Co pro mě znamená být doma srdcem?