středa 30. listopadu 2016

Slunečnice v prosinci


Adventní slunečnice

Poslední úterý před 1.adventní nedělí za námi do Slunečnice zavítala opět duhová panenka, která si s dětmi povídala o adventu. Děti se naučily písničku o Srdíčku a do rytmu ťukaly dřívky, což je velmi bavilo. Po té si duhová panenka s dětmi povídala o dvou srdíčkách - jedno bylo uklizené, čisté a to druhé neuklizené a špinavé. Na konec děti vybídla, aby se snažili mít své srdíčko pro Ježíška uklizené.

Děti dostaly ve Slunečnici také takový malý dárek, který jim udělal velikou radost. Nakoupily se nové dětské židličky a stolečky, které děti hned vyzkoušely :-)

Přejeme vám ze celou slunečnici požehnanou dobu adventní
středa 9. listopadu 2016

Adventní duchovní obnova pro maminky na rodičovské dovolené

Milé maminky, mnohé z vás se již ptaly, zda opět připravujeme duchovní obnovu na advent. Přípravy na obnovu jsou již v plném proudu a světlo světa spatřil i plakát, který je součástí článku :-)
Jak se již stalo tradicí, tak bude obnova probíhat v příjemných prostorách kláštera bratří Kapucínů v Hrnčířské ulici. Po dobu obnovy je zajištěno hlídání dětí starších 1 roku, mladší mohou mít maminky s sebou na programu.

Letošní obnovou nás budou provázet manželé Irena a Petr Smékalovi, kteří pracují již více než 10 let s manželskými páry i jednotlivci. V oblasti mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-ženské komunikaci, slaďování vzájemných představ a očekávání, snaží se o celkové porozumění mezi mužem a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní. Zároveň vedou kurzy osobnostního rozvoje, které jsou zaměřeny na objevení a aktivizaci individuálního potenciálu, rozkvět osobnosti a nalezení životní rovnováhy.

Z výše uvedeného vyplývá i zaměření letošní duchovní obnovy, jejíž motto je: "Ženy v sobě ukrývají obrovský potenciál. Pojďme ho společně objevit a rozvinout.".


Témata den po dni:
I.      Jak nám naše představy a představy druhých brání prožívat přítomný okamžik
II.     Jak uzdravit sebeúctu a získat sebedůvěru
III.    Jak komunikovat s druhými (říkat ne, když myslím ne)
IV.    Chvály a prosby v obrazech

Kromě přednášek se můžete těšit i na sdílení ve skupinkách, duchovní program (mše, adorace, možnost svátosti smíření) i na společné chvíle strávené u kafe a něčeho dobrého k zakousnutí. 

Na všechny se moc těšíme

Jitka, Zuzka, Terka, Lenka