neděle 18. prosince 2016

Adventní duchovní obnova je za námi

Už je to více jak týden, kdy skončila duchovní obnova pro maminky. A jaká vlastně byla?
Klášter kapucínů v Olomouci, kde se celá akce odehrávala, včetně hlídání dětí, opět ožil – pobíhajícími, smějícími se a občas i plačícími dětmi a celkem 36 maminkami, které naslouchaly slovům přednášejících, rozpovídávaly se ve sdílecích skupinkách a svěřovaly své štěstí i strasti Bohu v kapli kláštera.

Manželé Irena a Petr Smékalovi se letos ujaly vedení přednášek a jako velmi zkušení lektoři nám předali zajímavé poznatky a podněty doplněné mnoha příklady z nejen svého života na řadu témat, které společně zaštiťovalo motto akce „Ženy v sobě ukrývají obrovský potenciál. Pojďme ho společně objevit a rozvinout.“

Témata jsme pak mohly více prodebatovat v menších skupinkách.

Již tradičně nás při mších svatých provázel premonstrát otec Gorazd a ve středu dorazilo osm! kněží, aby nám posloužili službou svátosti smíření.

Všem, co byli na duchovní obnově, moc děkujeme za vytvoření příjemné atmosféry a těšíme se třeba příště i s těmi, na které se tentokrát kvůli plné kapacitě obnovy, nedostalo. Díky i všem za jakoukoliv pomoc při akci!


Za fotky moc děkujeme Áje Holubcové a Martě Soldánové.