úterý 21. února 2017

Duhová panenka - povídání o Noemově arše

Dnešní Slunečnici nás opět navštívila Duhová panenka, tentokrát jsme si povídali o Noemově arše. Děti čekalo hned několik úkolů. Nejdříve jsme společnými silami postavili z velkých kostek loď, po té jsme do lodi hledali zvířátka a nakonec jsme hledali barvy do duhy, která se ukázala na obloze když přestalo pršet.
Pro část dětí program skončil ve chvíli, kdy se postavila loď a ony ji už neopustily ani na hledání zvířátek :-)
Program jsme zakončili naučením se písničky o tom, že nás Bůh miluje.

čtvrtek 16. února 2017

Pohybové hrátky ve Slunečnici

Program ve Slunečnici je velmi různorodý a kromě vyrábění, povídání si s duhovou panenkou a zpívání je potřeba se občas i protáhnout :-) Proto jsme si i v únorové Slunečnici spolu s dětmi zacvičili. Jak je patrné z některých fotek, tak se občas zapojili víc maminky a děti se ne a ne namotivovat :-) Důležité je, že jsme si to všichni užili.

Nejprve nás čekala malá rozcvičky během které jsme váleli sudy, skákali, létali jako ptáci. Pak jsme se naučili nějaké říkanky s ukazováním a napodobovali pohyby nejrůznějších zvířat.

U dětí mělo však největší úspěch cvičení s padákem a následný kuličkový bazén :-)

čtvrtek 2. února 2017

Postní duchovní obnova pro ženy

Milé maminky, 
neuběhlo moc času od adventní duchovní obnovy a už přicházíme s nabídkou další duchovní obnovy, tentokrát postní.
Obnovu jsme již začaly připravovat, tentokrát se můžete těšit na sestry z Komunity Blahoslavenství, které nás budou celou obnovou provázet.
Jak se již stalo tradicí, tak bude obnova probíhat v příjemných prostorách kláštera bratří Kapucínů v Hrnčířské ulici. Po dobu obnovy je zajištěno hlídání dětí starších 1 roku, mladší mohou mít maminky s sebou na programu.

Témata den po dni:
Pondělí: "Jak prožít postní dobu s užitkem" sr. Lucie Kopasová
Úterý: "Modlitba tancem" Věrka Kulišťáková - uvedení do rozjímání, praktická výuka Biblických tanců
Středa, čtvrtek: "Stvořena pro život" sr. Veronika Barátová  krása stvoření ženy, její zranění, uzdravení a poslání.

Kromě přednášek se můžete těšit i na sdílení ve skupinkách, duchovní program (mše, adorace, možnost svátosti smíření) i na společné chvíle strávené u kafe a něčeho dobrého k zakousnutí. 

Cena za duchovní obnovu je 100 Kč (je jedno kolik dní se budete účastnit), obnovu je také možné podpořit sponzorskou cenou 200 K. Cena za hlídání dětí je 100 Kč za den za dítě, za každé další dítě v rodině pak 50 Kč.

Kapacita je omezená, takže pokud se chcete zúčastnit tak přihlášení neodkládejte.

Na všechny se moc těšíme

Jitka, Zuzka, Terka, Lenka 


Pozvánky na akce v únoru


Milé maminky,
do centra nám dochází v poslední době řada různých pozvánek na zajímavé akce, tak jsme se
rozhodly vám je nabídnout na našem blogu. Akce jsou zajímavé, třeba vás nějaká osloví :-)Program rodinného centra Hnízdo (Sv.Kopeček) 
Z programu bych vyzdvihla především výuku biblických tanců s Věrkou Kulišťákovou (v případě zájmu se přihlaste na jejich email) či návštěva skleníku - Výstaviště Flora. Přikládáme i celý jejich program nebo navštivte jejich webovky http://www.hnizdo.mistecko.cz/
Pouť zamilovaných
Akci pořádá Centrum pro rodinný život v rámci národního týdne manželství.

Sluňákov zve na Den pro veřejnost


Nové šance: Restart pro táty a mámy (RC Heřmánek)
Přerůstá vám rodinná a životní situace přes hlavu? Můžete to změnit. Náročná situace se může stát výzvou i dobrodružstvím, když najdete ty správné průvodce.
Tento kurz je určen jak pro rodiče, kteří pečují o děti sami, tak pro rodiče, kteří se nacházejí v obtížné situaci či mají víc jak 3 děti.