pátek 3. listopadu 2023

 

předAdventní duchovní obnova

pro maminky na mateřské dovolené 

o radosti, naději, vytrvalosti a výbavě na cestu


Termín:            27. - 30. listopadu 2023
Místo:              klášter dominikánů
Přihlašování:    od pátku 10. listopadu přes odkaz na těchto stránkách


Harmonogram

8.30  - 9.00       předávání dětí na hlídání
9.00  - 10.00     přednáška
10.15 - 10.55    skupinky
11.00 - 11.45    duchovní program


Den po dni

pondělí - přednáška s. Vilma*, mše svatá      

úterý    - přednáška s. Vilma, svátost smíření     

středa  - přednáška s. Vilma, adorace   

čtvrtek - přednáška o. Hyacint**, mše svatá      

* S.M. Vilma Miluše Venkrbcová - představená charitního domova v Albrechticích, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, pravidelná účastnice RAFTu v Rajnochovicích

** P. Mgr. Bc. Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem. - kaplan na Svatém Kopečku, kaplan na Caritas


Žádné komentáře:

Okomentovat